Privacyverklaring

Privacyverklaring Drukkerij Hensen b.v.

De onderstaande privacyverklaring is van toepassing op alle sitebezoeken, transacties en overeenkomsten met Drukkerij Hensen b.v., De Stad 7b 5688 NX Oirschot, KVK: 55388787.

 

Versie: juli 2019

 

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Drukkerij Hensen b.v. houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Hieronder kunt u lezen hoe wij met uw gegevens omgaan.

 

Het gebruik van persoonsgegevens

 • Uw persoonsgegevens verwerken wij in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt;
 •  De verwerking van uw persoonsgegevens beperken wij enkel tot die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Uw uitdrukkelijke toestemming vragen wij als deze nodig is voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt. In dat geval hebben wij met de derde partij een verwerkersovereenkomst afgesloten die toeziet op de bescherming van uw persoonsgegevens;
 • Wij zijn op de hoogte van uw rechten m.b.t. uw persoonsgegevens en respecteren deze.

 

Met welk doel verwerken wij persoonsgegevens?

Drukkerij Hensen B.V. gebruikt uw persoonsgegevens voor:

 

 • De uitvoering van overeenkomsten, transacties en diensten;
 • Relatiebeheer, waaronder het opnemen van contact met u als u hierom verzoekt;
 • Het verkrijgen van inzicht in het gebruik van onze website.

 

Gegevensbeveiliging

Drukkerij Hensen b.v. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens en dat de toegang tot uw persoonsgegevens afgeschermd is. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@foliedrukkers.nl.

 

Hoelang bewaren we persoonsgegevens?

Drukkerij Hensen b.v. bewaart de persoonsgegevens zolang als dat nodig is voor de doelen die hierboven zijn genoemd of om te voldoen aan wettelijke (bewaar)verplichtingen. Wenst u informatie over onze bewaartermijnen in uw specifieke geval neem dan contact op via info@foliedrukkers.nl.

 

Technische cookies

Wij gebruiken geen technische cookies op onze website.

 

Analytische cookies

Er wordt op deze website gebruik gemaakt van cookies voor het bijhouden van statistieken, zodat wij inzicht kunnen krijgen in het gebruik van onze website en de effectiviteit van onze campagnes.

 

Het bijhouden van uw surfgedrag, met Google Analytics, gebeurt onder de volgende voorwaarden:

 • Gegevens worden veilig verstuurd met SSL/HTTPS;
 • Drukkerij Hensen b.v. heeft een verwerkersovereenkomst met Google afgesloten;
 • Wij hebben ervoor gekozen om een deel van het IP-adres te maskeren;
 • Het delen van gegevens met derden is uitgeschakeld;

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Drukkerij Hensen b.v. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

 

Drukkerij Hensen b.v. wil u er ook op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

 

Drukkerij Hensen b.v. beschikt over een AVG-verklaring.

 

Als u na het lezen van deze Privacyverklaring, vragen of opmerkingen heeft, kunt u contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens:

 

Drukkerij Hensen b.v.

De Stad 7B

5688 NX Oirschot

0499 570 345

info@foliedrukkers.nl

 

 

TOP